Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du dagligt blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, til hvad der sker med råvildtet i hele Europa.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Ny sjællandsk CIC-opmåler

cic logo

Indtil for nylig havde vi Danmark 8 certificerede CIC-opmålere, men nu er der kommet én mere på listen.
Hans navn er Hans-Jørgen Kirstein og han er bosiddende i Virum i Nordsjælland.
Hans-Jørgen Kirstein gennemgik og bestod for nylig det obligatoriske CIC-kursus, som blev afholdt i Sydengland den 13/6 og 14/6, hvor der udover Hans-Jørgen Kirstein også deltog kursister fra Irland, England, Sverige og Tyskland.
Hvis nogen tror at Hans-Jørgen Kirstein er ny i opmåler-faget, tager man grusomt fejl. Før den nye titel som certificeret opmåler i CIC, var han (og er han stadig) certificeret Master measure opmåler i SCI, samt officiel opmåler hos Rowland Ward.
Hans-Jørgen Kirstein er en yderst rutineret riffeljæger og har også en anden passion, nemlig ræve- og kragejagt, hvilket man kan læse meget mere om på hans populære hjemmeside www.kragejagt.dk.

Nedenfor kan du se Hans-Jørgen Kirstein’s CIC-certifikat:
certifikat copy

Oversigt over nuværende certificerede CIC-opmålere pr. juni 2018:
Hans-Jørgen Kirsten, Virum
Fritz Heje Hansen, Fuglebjerg
Jacob Strunge, Vejen
Sten Breith, Horsens
Rasmus Pousing Andersen, Gjerlev
Kenneth Kold Jørgensen, Mørke
Morten Terp Nielsen, Vejen
Lars Buchard, Harlev J
Lars Bjerregaard Nielsen, Grindsted

Udskriv E-mail

Godt "gevirår" i år

gode bukkeOvenstående billede er blot nogle tilfældige bukkebilleder som i år er lagt op på fb.

Bukkejagten er i fuld gang, og der er allerede nedlagt mange bukke, hvoraf en del af dem ser særdeles "gode" ud.
Efter hvad jeg ser og hører, og hvad der bliver lagt på fb af billeder, er der noget som tyder på at vi i år har det man kalder et godt "gevirår". Selvom vi alle kalder det gode/dårlige "gevirår", er den rigtge betegnelse for råvildtet faktisk  "opsatsår".
Det er muligt at de "gode" bukke som nedlægges flere steder i Danmark i år, er en kombination af et "godt gevirår" og gemmebukke fra tidligere år. Om der blandt de "gode" bukke er mange gemmebukke fra sidste år, kan kun den enkelte bukkejæger kan svare på.
Læs om gode/dårlige gevirår HER

Fortsat knæk & Bræk

Udskriv E-mail

Hvad kan du gøre for råvildtet i januar måned

raavildt i januar maaned

Selvom det i henhold til jagtlovgivningen er tilladt at jage råvildtet i hele januar måned, er man bestemt ikke forpligtet til det. Vælger man selektivt at afskyde et par dyr, laver dette ikke den store forstyrrelse på reviret, men en decideret tryk- eller drivjagt på denne årstid, stresser råvildtet utroligt meget. Denne stresspåvirkning kan influere på dyrenes sundhedstilstand i en negativ retning, og ligesom hos mennesket kan stress foranledige alverdens sygsomme, hvilket også gælder for råvildtet.

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Svensk Jagtkort - Sådan får du det indløst

svensk bukkejagt 2017

Som alle ved starter den svenske bukkejagt den 16. august, og for at kunne deltage i denne spændende jagtform, er det en betingelse at du har indløst et svensk jagtkort. Hvis du har et dansk jagttegn samt EU våbenpas, er det utroligt nemt at indløse et svensk jagtkort. Alt kan endda klares på din computer - og tager nogle få minutter.
Vær opmærksom på at Naturvårdverket (svensk naturstyrelse) forlanger, at for at jage i Sverige, skal du lovligt kunne drive tilsvarende jagt i hjemlandet. Derfor skal der på dit danske jagttegn fremgå at du har tilladelse til at gå på riffeljagt.  
Prisen for et svensk jagtegn er i år (2018) SEK 300,00, og betalingen kan klares online med et gyldigt betalingskort.
Følge nedenstående fremgangsmåde:
Først skal du registres, og efter du har betalt direkte (via nedenstående link til Naturvårdsverket) får du det svenske Jagtkort/Jagttegn med det samme.
Du skal betale via nedenstående link:
NATURVÅRDSVERKET

Er man i besiddelse af et EU vånbenpas, kan man slippe for at skulle igennem tolden i Sverige, da man kan deklarere sine våben hjemmefra.
Gå ind på nedenstående link, og deklarer dine våben samt ammunition.
DEKLARER DINE VÅBEN HER

Husk at afmelde til Tullverket igen, når du er kommet tilbage til Danmark igen.
Tullverket sender dig pr. mail en påmindelse, med den dato du har angivet at returnere til Danmark.
Knæk & Bræk i det svenske

Udskriv E-mail

Top-Mix - den bedste vildtager til råvildtet

topmix 500px
I stedet for at købe en færdigblandet vildtager til dit råvildt, kan du nemt selv sammensætte og blande den ultimative bedste vildtager til råvildtet - og det øvrige hjortevildt.
Nedenfor gives opskriften på den absolut bedste vildtager til råvildtet.
Navnet er Top-Mix og er en vildtager som er sammensat af 5 dækafgrøder, som stort set kan dyrkes alle steder i Danmark. 
Top-Mix består af Lucerne, Kællingetand, Hvidkløver, Cikorie og Alsikkekløver, som sammenblandes umiddelbart før såning - i et forhold som beskrevet nedenfor.

LUCERNE
Flerårig
Dybdegående rodnet
Plantehøjde 40-80 cm
Du skal bruge 6 kg. pr. hektar

KÆLLINGETAND
Flerårig
God på lette jorde
Plantehøjde 30-60 cm
Du skal bruge 4 kg. pr. hektar

HVIDKLØVER
Flerårig
Trives bedst på bedre jorde
Plantehøjde 15-25 cm
Du skal bruge 2 kg. pr. hektar

CIKORIE
Flerårig
Trives bedst på lyse, tørre og kalkrige jorde
Plantehøjde 30-100 cm
Du skal bruge 2 kg. pr. hektar

ALSIKKEKLØVER
Flerårig
Til luftige jorde
Plantehøjde 25-50 cm
Du skal bruge 3 kg. pr. hektar

Såtidspunkt: April, maj, juni. 
Samlet forbrug pr. hektar:
17 kg.
Sådybde: Så højt i jordoverfladen som muligt (evt. tromles).
Såning: Kan både maskin- og håndsås.
Gødning: Nej - da man risikerer at vildtagren bliver for høj og vælter.
Slåning: Hvis hjortevildtet ikke kan holde vildtageren ned, bør den slås mindst et par gange pr. år, dog først efter blomstring i etableringsåret. 
Ps.: Bland ikke græsser i blandingen da græsser hurtigt vil overtage, eftersom Top-Mix består af 5 langsomt-etablerende dækafgrøder, som ikke tåler konkurrence fra græsser, som er hurtigt-etablerende.

Udskriv E-mail

Sne og frost er godt for råvildtbestanden

vinterEndelig kom der rigtig vinter til Danmark, da den varslede "Sibiriske kulde" ramte hele landet i slutningen af februar og starten af marts måned. 
Mange steder faldt der samtidig en større eller mindre mængde sne, og selvom mange synes at en hård vinter er synd for råvildtet, gavner en hård og lang vinter faktisk sundstilstanden hos råvildtet.
Mange års milde og korte vintre, sammenholdt med en manglende forståelse for forvaltning af råvildtet ser man tydeligt resultatet af i disse år. Bevares nogle steder står der stadig masser af sundt råvildt, men der findes bestemt også områder hvor råvildtbestanden, grundet en markant dårlig sundhedstilstand, er stærkt nedadgående. 

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Lav en "roekule" til hjortevildtet

buk hundyr vinter kopi

Vinteren nærmer sig, og nogle hjortevildtforvaltere vælger at lægge roer ud til hjortevildtet gennem efteråret/vinteren. At skulle supplere op med friske roer på foderpladsen gennem vinteren, giver mange forstyrrelser og er derudover tidskrævende. Hvis du har besluttet dig for at du vil fodre hjortevildtet med roer, bør du overveje at etablere en decideret roekule på dit revir. Roekulen bør etableres umiddelbart efter roerne er taget op af landmanden, hvilket er fra slutningen af oktober og frem. Hvis du etablerer roekulen et sted i skoven, hvor dyrene kan komme til roekulen i skjul, vil du opdage at den også bliver besøgt i dagtimerne.
Jeg vil anbefale at man opsætter mindst et vildtkamera i forbindelse med hver foderplads, da du derved nemt kan følge med i hvilke dyr som besøger foderpladsen samt i hvilken sundhedstilstand de er.

Læs mere om hvordan du etablerer en roekule på dette link: Vinterfodring med roer

Udskriv E-mail

Tjeklisten til bukkejagten

tjekliste til bukkejagten 2017Tidligt om morgenen den 16. maj er for mange lig med kaos. Alle bukkejægere står meget tidligt op på premiere morgenen, og hvis man først på dette tidspunkt skal finde alle de ting man skal have med på bukkejagten, ja så har man om nogen brug for en "Tjekliste til bukkejagten". 
Raavildt.dk lavet en "Tjekliste til bukkejagten" som du kan skimme igennem, og formentlig ved at støtte sig til listen, kan du undgå at stå på reviret om morgenen, og opdage at man har glemt magasin, myggespray eller noget helt tredie.
Mange af de nævnte ting på listen er selvfølgelig ikke et must for alle bukkejægere, hvorfor man kan skimme listen igennem og evt. markere de ting man vil have med på bukkejagten. og derved sikre at man har medbragt alt det nødendige når man stiger ud af bilen fremme ved reviret.
Du kan klikke på billedet og udskrive tjeklisten.
Knæk & Bræk. 

Udskriv E-mail

Stop den "kunstige" fodring af råvildt - og få en sund råvildtbestand

raa i sne 2017 02 12 9999 6 kopi
Overskriften lyder for nogle helt forkert, da de fleste jo netop fodrer råvildtet for at få en sund bestand. Ikke desto mindre er det mange steder en nødvendighed at stoppe den "kunstige" fodring af råvildtet, hvis man vil genopbygge eller bevare en sund bestand. Fodrer man råvildtet på nuværende tidspunkt, skal man selvfølgelig ikke stoppe med denne fodring nu, men udfase den "kunstige" fodring hen over sommermånederne.

Ulemperne ved en fodring af råvildtet med kraftfoder, majs, havre eller en blanding af det hele, overgår klart de få fordele denne "kunstige" fodring kan bidrage med.
Hvis man absolut vil hjælpe råvildtet med et større udvalg af fødemuligheder gennem efteråret/vinteren, bør denne fodring foregå via veletablerede vildtagre, da en fodring via vildtagre er en mere "naturlig" form for fodring, som passer meget godt ind i råvildtets årtidspræget skiftende tarmflora.
De bleste bukkejægere har et ønske om at skyde store bukketrofæer, og trofæjagten har aldrig været mere efterstræbt end nu. Desværre er der i denne forbindelse mange som tror at man kan skyde genvej ved blot at fodre råvildtet, hvilket på den lange bane kan have den modsatte effekt.
Hvis man vil have bukke med trofæer i medaljeklassen stående på reviret, er nøgleordet ikke fodring, men SUNDHED og ALDER i nævnte rækkefølge.

Udskriv E-mail

Sol opgang og nedgang

Sol opgang og nedgang